Do każdej piły formatowej Quad gratis.

Gorzów Wlkp. 17-06-2014


REGULAMIN KONKURSU


1. Organizatorem konkursu jest KMA Maszyny s.c., 66-400 Gorzów Wlkp. ul. 9 Maja 23A/3
2. W losowaniu nagrody wezmą udział osoby, które spełnią następujące warunki:
a. Posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą
b. Wypełnią prawidłowo KUPON KONKURSOWY oraz wrzucą go do oznaczonej urny znajdującej się na stoisku targowym KMA Maszyny na targach DREMA 2014 Poznań 16-19 września 2014.
3. Podanie w kuponie swojego imienia i nazwiska oraz pozostałych danych oznacza, że dana osoba wyraża, w przypadku wylosowania nagrody, zgodę na publikację powyższych danych osobowych na stronie internetowej www.kma-maszyny.pl oraz akceptację regulaminu konkursu.
4. Dopuszczalne jest wypełnienie wyłącznie jednego kuponu konkursowego przez jedną osobę oraz na daną firmę. W przypadku odnalezienia drugich podobnych danych w kuponach konkursowych w urnie, wylosowanej osobie nagroda nie zostanie przyznana.
5. Losowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję składającą się z wyznaczonych pracowników KMA Maszyny.
6. Losowanie i ogłoszenie jego wyników odbędzie się 19 września 2014 o godzinie 12. Informacja o nagrodzonej osobie zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kma-maszyny.pl
7. Nagrodzona osoba zostanie poinformowana drogą e-mailową lub telefonicznie o przyznanej nagrodzie oraz zobowiązuje się do odbioru nagrody we własnym zakresie dokładnie po zakończeniu ostatniego dnia targów do godziny 20:00 w przeciwnym wypadku KMA Maszyny dostarczy i uruchomi maszynę na koszt wygrywającego na wskazany adres.
8. Rozlosowana zostanie Piła formatowa Robland E 300 - 1700
9. Fundatorem nagrody wymienionej w pkt 8 jest KMA Maszyny s.c. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. 9 Maja 23A/3
10. Warunkiem otrzymania nagrody wymienionej w pkt 8. jest wpłacenie przez nagrodzonego kwoty: 1,00 zł + 23% VAT na podstawie Faktury VAT wystawionej przez KMA Maszyny.
11. Ostateczna interpretacja tego Regulaminu należy do Organizatora.


KMA Maszyny
Artur Kozaryn, Krzysztof Kukurowski S.C